#UIMEKULTURE

ODBRANIMO ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

Sadašnji TV program

00.00 Rijaliti program

11.25 Rijaliti program

03.30 Rijaliti program

13.42 Rijaliti program

16.00 Rijaliti program

23.00 Rijaliti program

02.00 Rijaliti program

OVO NIJE MOJA REALNOST!

zaštita maloletnih lica


član 50

Sadržaji koji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika moraju biti jasno označeni i ne objavljuju se u vreme kad se osnovano može očekivati da ih maloletnici prate, imajući u vidu uobičajeni raspored njihovih aktivnosti, osim izuzetno kao zaštićena usluga sa uslovnim pristupom na način predviđen ovim zakonom.


član 68

Programski sadržaji nepodesni za maloletnike mlađe od 16 godina ne smeju da se emituju pre 22.00 sata ni posle 6.00 sati, a nepodesni za maloletnike mlađe od 18 godina pre 23.00 sata, ni posle 6.00 sati

UKLJUČI SE